Expositie in ‘De Morgenster’ in Hilversum

Vanaf 18 februari tot 4 april worden de 14 schilderijen, die ik aan de hand van de

14 aria’s uit de Matthäus Passion van J. S. Bach heb gemaakt, in de Morgenster

tentoongesteld. Tevens zullen er in een aparte zaal nog andere werken worden

geëxposeerd.

O.mp05 O.mp.08 O.mp14

Leave a Reply